> Ratownik Medyczny

Cześć teoretyczna prowadzona przez Ratownika Medycznego

Prowadzący: Sławomir Wojtasz - Ratownik Medyczny, Instruktor Wielkopolskiego Centrum Edukacji  Medycznej, Instruktor Dydaktyki Ratownictwa Przedmedycznego


Zagadnienia:
- prawidłowa ocany sytuacji na miejsca zdarzenia
- podstawowe zasady udzielania pomocy przedmedycznej
- prawne aspekty zachowania się podczas zdarzenia drogowego z poszkodowanymi osobami